Faggrupper

Ofte sier man at grunnlaget for et godt og sikkert arbeidsmiljø legges i planleggingsfasen.

Når det gjelder ergonomi kan dårlig eller mangelfull utførelse påvirke hvor tunge eller ensformige arbeidsoppgavene blir utover i prosjektet.

Under planlegging og utførelse skal man vurdere risiko og avdekke forhold som kan true sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Erfaringer viser også at kvaliteten og produktiviteten i prosjektet blir bedre når medarbeiderne stiller tydelige krav til arbeidsmiljø, og at kravene blir fulgt opp. God planlegging og prosjektering som avdekker farer og problemer, bidrar til å sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen.

Dette materialet har et særlig fokus på ergonomiske forhold knyttet til organisering, utførelse og medvirkning.