Arbeidsgiver

Arbeidsgiver er en person eller virksomhet som sysselsetter arbeidstakere. En arbeidsgiver er oftest en fysisk eller juridisk person, et aksjeselskap, en kommune eller fylkeskommune eller staten. En arbeidsgiver kan på selvstendig grunnlag inngå tariffavtale med en eller flere fagforeninger, eller bli bundet av slike avtaler gjennom tilslutning til en arbeidsgiverforening. Alle ansatte skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med Arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver skal:

  • Ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
  • Sørge for at HMS-kravene er kjent blant de ansatte i organisasjonen og at de utøves systematisk på alle plan i virksomheten.
  • Sørge for et godt samarbeid med arbeidstakerne og verneombud
  • Gjennomgå lovpålagt opplæring i HMS-arbeid

 

Arbeidsmiljøloven beskriver også arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne ansatte. Dette gjelder å:

  • sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,
  • samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,
  • sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i loven.

 

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre helsefremmende og meningsfylte arbeidssituasjoner, bidra til et godt ytringsklima i virksomheten, samt sørge for et inkluderende arbeidsliv ved for eksempel å tilpasse arbeidet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet du utfører, og hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører det. Arbeidsgivere og ledere som ser nytten av, og øker sin kompetanse på å skape forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøer, og som inkluderer det psykososiale miljøet i det systematiske HMS-arbeidet vil ha redusert risiko for skader og ulykker, samt få mer tilfredse og produktive arbeidstakere som har mindre sykefravær.

 

Hvordan jobbe forebyggende?

I disse 6 korte videoene vil dere få kunnskap om hva det vil si å jobbe forebyggende, hvorfor det lønner seg, og ikke minst hvordan du kan få til dette i praksis.

Del 1:

Kurset er en del av det forebyggende arbeidsmiljøverktøyet ByggRygg – med jobben i ryggen. Denne videoen sier litt om verktøyet. I tillegg vil du få kunnskap om hva psykososialt og fysisk arbeidsmiljø er, og hvordan dette henger sammen med muskel- og skjelettplager.

Del 2:

Det er både økonomisk lønnsomt og bærekraftig å ta vare på de ansatte. Denne videoen gir deg innsikt i og bevissthet rundt hvordan du kan møte menneskene rundt deg, for å få de til å fungere så optimalt som mulig.

Del 3

Kommunikasjon er et av de mektigste verktøyene du for å skape et godt arbeidsmiljø. I denne videoen får du kunnskap om hvordan du, ved hjelp av kommunikasjon, kan sørge for å legge til rette for en kommunikasjon med minst mulig rom for misforståelser og tips til hvordan du kan møte medarbeidere som opplever helseplager.

Del 4

I denne delen vil du lære hvordan du kan skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø i praksis. Hvordan kan du oppdage at en medarbeider har det vanskelige, og hvordan kan du bidra og følge opp for å sørge for at de klarer å holde seg i gang?

Del 5

Selv om du er god til å møte de ansatte, kan noen samtaler og emner oppleves som vanskelige å ta opp. I denne videoen får du konkrete tips til hvordan du kan forberede og gjennomføre en slik samtale slik at den blir lettest mulig.

Del 6

Helseplager er, og kommer til å være en del av hverdagen. De aller fleste går av seg selv – og det beste du kan gjøre er å forsøke å holde deg i gang så godt du klarer mens det går seg til. Medarbeiderens trygghet på egne helseplager og arbeidsstedets kultur vil påvirke om de ansatte velger å gå på jobb i slike perioder. I videoen får dere kunnskap om hvordan dere kan forebygge det unødvendige og langvarige sykefraværet.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bruke denne kunnskapen for å skape et godt arbeidsmiljø i din bedrift , gå inn på www.byggrygg.no.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere