Belastningssmerter

Smerte er en opplevelse av ubehag, som ofte forbindes med at noe er, eller er i ferd med å bli, skadet. Smerten er da et tegn på at det kan være nødvendig å reagere. Hvis smerten varer lenge, har den ikke lenger samme funksjonen. De aller fleste muskel- og skjelettsmerter skyldes ikke at noe er skadet eller ødelagt.  Derimot ser det ut til at langvarige smerter er en forstyrrelse som gir en opplevelse av at kroppen er truet, selv om den ikke er det. Dersom vi opplever smerter som varer lenger enn 3 måneder kaller vi smertene for kroniske. Husk at kronisk handler om hvor lenge noe har vart, og ikke hvor lenge til de kommer til å vare. Les mer om smerter ved å gå inn på snarveiene til venstre.

 

Smerter er sammensatt og handler om både kroppslige og psykologiske forhold. Det er en opplevelse. Den er subjektiv og personlig.

Vi har ingen objektive måter å måle smerter på. Det vil si at det bare er den som opplever smerte, som kan vite hvordan smerten kjennes ut.