Asfalt og Veivedlikehold

For å ha et godt og langt yrkesliv i asfalt- og veivedlikehold er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Arbeidstillinger

Sittende arbeid over tid

Enkelte i bransjen har maskinen eller kjøretøyet som sin arbeidsplass, og store deler av arbeidsdagen foregår her. Å sitte i samme arbeidsstilling over lang tid gjør at musklene jobber statisk, og det blir viktig å sørge for bevegelse og variasjon gjennom arbeidsdagen. Dersom du tar små, hyppige pauser og bruker for eksempel en del av lunsjpausen din å bevege deg vil du øke blodsirkulasjonen og sørge for gjennom bevegelse av muskler og ledd. Sete, speil og betjeningspanel bør være stilt inn slik at du kan sitte i en stilling som er naturlig for deg når du kjører. Husk at selv om du sitter godt, er det viktig at du bryter opp arbeidet med pauser. Har du mulighet til å hjelpe til utenfor maskinen, eller rotere på arbeidsoppgavene, vil dette gi en naturlig variasjon for kroppen.

Innstilling av førerhus

Førerhus og sete bør være innstilt til å passe deg. Det kan være lett å glemme dersom flere bruker maskinen. Det bør være fritt utsyn for god sikt, og betjeningspanelet bør være plassert slik at behovet for at du må vri eller snu deg i stolen er minst mulig. Ratt og spaker bør også stilles inn slik at du kan ha en naturlig stilling i skuldre, underarm og håndledd. Setet skal gi god støtte, men også gi fri bevegelse for armene og mulighet for variasjon når du arbeider. Still inn setet slik at du sitter med en vinkel i hofte og knær som oppleves naturlig for deg. Helningen på setet/førerhuset avhenger av hvilket arbeid du skal gjøre – velg en stilling der du sitter mest mulig behagelig og bruker minst mulig krefter på å «holde deg i setet». Setet skal gi god støtte til ca. 2/3 av låret. Dersom det når helt til knehasen vil det kunne redusere blodsirkulasjonen. For å redusere vibrasjonseksponering bør setet stilles inn etter din kroppsvekt.

Bruk også de ulike justeringsmulighetene til å skape variasjon gjennom arbeidsdagen. Husk at et tilpasset førerhus ikke erstatter kroppens behov for variasjon og bevegelse!

Arbeid i fremoverbøyd stilling

Å jobbe i en fremoverbøyd stilling gir statisk belastning på ryggen. Vær bevisst på å rette deg opp og bevege deg med jevne mellomrom for å øke sirkulasjon og gi muskulaturen en pause. Dersom du kan flytte arbeidet høyere eller benytte forlengerskaft/hjelpemidler, vil du kunne jobbe i en mer oppreist stilling. Prøv å unngå å løfte når du står fremoverbøyd med samtidig vridning av ryggen. Mange opplever at ryggmuskulaturen da har lett for å krampe seg.

Stryking av asfalt

Å jobbe med asfaltstryking i en fremoverbøyd stilling fører til økt spenning og statisk belastning for musklene i rygg, skulder og arm. Når musklene står i spenn og du gjør de samme bevegelsene over tid reduseres blodforsyningen, og musklene blir lett «sure». Det er derfor viktig å sørge for variasjon i arbeidsstillinger, og å ta hyppige mikropauser ved å bevege rygg, skuldre og armer for å bidra til god blodsirkulasjon. En asfaltrake som er tilpasset din høyde gjør at du ikke trenger å bøye ryggen mer enn nødvendig, og gir større mulighet for variasjon i arbeidsstillinger.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere