Asfalt og Veivedlikehold

Å arbeide som asfalt og veivedlikeholder kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Fysisk belastning

Fysisk belastning

Å jobbe med asfalt og veivedlikehold er en fysisk krevende jobb. Forflytning og håndtering av utstyr kan innebære tung belastning. Muskler, sener og skjelett er sterke strukturer, og belastning er med på å vedlikeholde strukturene. Det er likevel energikrevende for kroppen å jobbe tungt over tid. Det er også viktig å huske på at du kan ha arbeidsoppgaver som hver for seg ikke nødvendigvis betraktes som tunge, men som til sammen og gjentatt over tid kan gi stor totalbelastning på kroppen. Håndlegging av asfalt med trillebår vil for eksempel gi mye belastning på skulder og rygg i løpet av en dag. Jobb derfor mest mulig smart og energiøkonomisk gjennom arbeidsdagen.

Hvordan jobbe smart ved tungt fysisk arbeid

Skal du jobbe med fysisk tunge arbeidsoppgaver over lengre tid er det viktig å planlegge og legge til rette for:

  • å bruke kroppen i en naturlig stilling. Ofte er vi mer utholdende i stillinger vi er vant med og opplever som behagelige. Det er likevel lurt å variere mellom ulike stillinger.
  • pauser eller å legge inn andre arbeidsoppgaver innimellom som gir jevnlig avbrekk for muskulaturen som jobber tungt
  • å bruke tilgjengelige hjelpemidler som kan avlaste kroppen og gjøre arbeidet mindre energikrevende. Bruk av kran vil redusere belastningen ved løft.
  • plassering av utstyr nærmest mulig der det skal brukes, slik at du ikke behøver å bære eller manuelt forflytte lengre enn nødvendig, og at det ligger i den rekkefølgen du skal bruke det.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere