Asfalt og Veivedlikehold

For å ha et godt og langt yrkesliv i asfalt- og veivedlikehold er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Ensformig arbeid

Gjentagende bevegelser/statisk arbeid

Muskler, sener og vev er avhengig av god blodforsyning, og trives derfor best når de kan jobbe med mest mulig variasjon. Når du jobber med asfalt- og veivedlikehold vil du ha mulighet for variasjon selv om mange av arbeidsoppgavene dine vil innebære gjentagende bevegelser eller statisk belastning over tid. For mange vil store deler av arbeidet være å kjøre maskin/lastebil, eller betjene maskinen ved hjelp av fjernkontroll. Når du jobber med fjernstyring er det en fordel å ha fjernkontrollen slik at du kan ha armene i en høyde som oppleves naturlig for deg for å begrense unødvendig statisk belastning. Når musklene jobber statisk reduseres blodforsyningen, og musklene blir lett «sure». Det er derfor viktig å sørge for variasjon i arbeidsstillinger og ta hyppige mikropauser, der du beveger armene og skuldrene for å sørge for god blodsirkulasjon. Det er individuelle forskjeller på hvor godt muskulaturen «tåler» statisk arbeid, og behovet for avbrekk vil derfor være ulikt.

Variasjon ved lav belastning

Å legge til rette for at kroppen kan jobbe med mest mulig bevegelse gjelder ikke bare ved tung belastning, men også ved arbeid som i utgangspunktet ikke er fysisk tungt. Muskulaturen er ikke beregnet for å jobbe statisk lenge av gangen, og det er derfor viktig med variasjon selv når belastningen er lav. Å kjøre asfaltutlegger, valse, brøytebil eller annet utstyr for veivedlikehold krever ofte at du ser bakover, eller bøyer deg til siden for bedre sikt. Gjentagende bevegelser med liten belastning vil også føre til sliten muskulatur, og prinsippet om variasjon vil være viktig. Vær bevisst på å endre arbeidsstillinger jevnlig, bruk speil så mye som mulig, utnytt innstillingsmulighetene i setet og se fremover/rett deg opp så fort du har mulighet. Gå ut av maskin/lastebil for å bevege deg så ofte du kan. Slike små mikropauser for muskulatur sørger for økt blodsirkulasjon, og reduserer risikoen for muskel- og skjelettplager.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere