Asfalt og Veivedlikehold

Å arbeide som asfalt og veivedlikeholder kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Vibrasjoner

Helkroppsvibrasjoner er mekaniske vibrasjoner som overføres til hele kroppen fra kjøretøy, underlag eller maskiner. Vibrasjonene kan overføres til kroppen i stående stilling, som for eksempel når du står på asfaltutlegger, eller sittende når du kjører maskiner/lastebil. Helkroppsvibrasjoner over lang tid kan settes i sammenheng med korsryggsmerter, men det er mye du kan gjøre for å redusere risikoen. Det er utarbeidet anbefalinger og grenseverdier for vibrasjonseksponering. Du kan utføre en risikovurdering ved å bruke vibrasjonskalkulatoren som du finner her.

Redusere helkroppsvibrasjoner

De fleste maskiner er i dag konstruert for å dempe vibrasjonene som overføres til fører. Har du mulighet er det likevel lurt å redusere tiden du utsettes for vibrasjoner. Det kan for eksempel gjøres ved variasjon i arbeidsoppgaver, eller ved å ta regelmessige pauser hvor du går ut av kjøretøyet. Å tilpasse hjul, dekk og dekktrykk til underlaget, sørge for jevnt kjøreunderlag om mulig og holde en lav kjørehastighet vil redusere vibrasjoner som overføres til kroppen. Benytt førerhus/stol med vibrasjonsdemping og still inn stolen til din egen vekt og kroppsstørrelse. Sørg også for godt vedlikehold av maskiner og kjøretøy.

Arm- og håndvibrasjoner

Arm- og håndvibrasjoner forårsakes av mekaniske vibrasjoner som overføres fra arbeidsutstyr til hendene og armene, for eksempel ved bruk av drill og boremaskiner. Dette kan påvirke blodforsyningen og gi forbigående plager som nummenhet og nedsatt følelse, noe som kan gjøre det vanskelig å utføre presisjonsarbeid. Vibrasjoner over tid kan på sikt skade blodårer og nerver i hendene. Dette kan oppleves som mer vedvarende nummenhet og nedsatt følelse i fingrene. Det er viktig å ha en bevissthet omkring tiltaks- og grenseverdier og hvor lenge et verktøy kan/bør brukes i løpet av en 8 timers arbeidsdag. For å forebygge er det viktig med hyppige avbrekk der du beveger på hender og fingre. Kulde vil redusere blodforsyningen ytterligere. Sørg derfor for å kle deg så du ikke fryser når du jobber med verktøy som fører til vibrasjoner.

Legg forholdene til rette

Det er utarbeidet grenseverdier for vibrasjonseksponering. Se vår vibrasjonskalkulator her. Hvordan vi tolererer vibrasjoner vil også påvirkes av individuelle faktorer, og det er viktig at du er oppmerksom på egne grenser og hva som fungerer for deg. Generelt kan vi si at det er lurt å legge forholdene til rette for å opprettholde god blodsirkulasjon:

  • Vær bevisst ved innkjøp og valg av utstyr – benytt det med lavest vibrasjonsnivå
  • Bruk rett utstyr til rett materiale, og bruk eventuelt verneutstyr
  • Bruk verktøyet i en stilling som er naturlig for deg
  • Unngå å bruke mye kraft – la verktøyet gjøre jobben for deg
  • Begrens eksponeringstiden – ta pauser, bytt på stillinger, personell og arbeidsoppgaver om mulig
  • Sørg for å ikke fryse – husk varme hansker!
  • Sørg for godt vedlikehold av utstyr
  • Husk at røyk og snus kan øke risikoen ved å redusere blodsirkulasjonen ytterligere
  • Reduser støy og andre stressende elementer i arbeidsmiljøet

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere