Energimontør

For å ha et godt og langt yrkesliv som energimontør er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Støy

Det er viktig å ta vare på hørselen din.

Fortsatt er Bygg og anlegg en bransje hvor ansatte utsettes for støy som kan være skadelig for hørselen, enten ved svært høye impulslyder (>130 dB) eller dersom de over tid arbeider i omgivelser med et høyt lydnivå uten tilstrekkelig beskyttelse.

Dette kan gi forbigående eller kronisk nedsatt hørsel, øresus, eller en kombinasjon av nedsatt hørsel og øresus.

Ved støymålinger ute på byggeprosjekter fant en at det er stor variasjon i støybelastning i forhold til arbeidsoppgaver/utstyr/verktøy. Det ble identifisert en rekke arbeidsoppgaver som kan gi øyeblikkelig hørselskade med støynivåer på >130 dB og >140 dB. Det er viktig å bruke riktig hørselvern om du utfører støyende arbeid – og at det også blir vurdert hvilke kollegaer som enten bør jobbe et annet sted, eller også må bruke hørselvern fordi de jobber i nærheten (jmf tiltakshierarkiet hvor en først forsøker å unngå eksponering og siste utvei er personlig verneutstyr).

Eksempler fra enkelte målinger på vanlige arbeidsoperasjoner som kan gi høy impulslyd er:

Arbeidsoperasjon Støynivå
Spikerpistol, stålsvill, 3¨ spiker skutt i tregulv 139 dB
Boltpistol i stålsøyler, gult krutt, 62-bolter 138 dB
Slag på ekspansjonsbolt i betong 136 dB
Hamring på stillas 134 dB
Skyting av metallsviller skutt i betonggulv 133 dB
Skyting med gasspistol, lekting av yttervegg (Hilti GX 90 WF) >140 dB
Skyting av stålsvill med spikerpistol i treverk (Bostitch N89RHI7) >140 dB
Bruk av muttertrekker (Hilti SIW 22T) og slag på dekkestøtter med hammer >140 dB
Kaster igjen lokk på verktøykasse i metall uten demper >140 dB
Pigging >140 dB
Hamring/slag på stillas >140 dB
Slå inn bolt i murvegg >140 dB

 

Det ble også i noen tilfeller funnet relativt stor variasjon av støyeksponeringen for samme arbeidsoppgaver, avhengig av modell av verktøy.

 

Kronisk øresus er forbundet med redusert oppmerksomhet og med psykiske plager og symptomer relatert til angst og depresjon. Nedsatt hørsel kan, dersom den ikke korrigeres, påvirke kommunikasjonen med andre mennesker og således bidra til økt risiko for arbeidsulykker samt bidra til sosial isolasjon, nedsatt livskvalitet og er forbundet med en økt risiko for utvikling av demens.

På samme måte som muskulaturen trenger pauser for å fungere optimalt, anbefales det også at hørselen får pause fra støy, lyd og musikk regelmessig gjennom arbeidsdagen.

 

Arbeidsgiveren skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for støy og vibrasjoner og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med eksponeringen (Forskrift om utførelse av arbeid §14-1).

 

Referanser:

  1. Arbeidstilsynet https://www.arbeidstilsynet.no/tema/stoy/
  2. Noa/Stami https://noa.stami.no/helse-og-fravaer/oresus-og-nedsatt-horsel/
  3. Støymålinger utført hos Skanska i 2022-23.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere