Fjell- og bergverksarbeider

For å ha et godt og langt yrkesliv som fjell- og bergverksarbeider er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Løfte og forflytte

Som fjell- og bergverksarbeider blir det ofte mange og tunge løft i løpet av en arbeidsdag. Kroppens strukturer er bygget for å tåle belastning, og en frisk kropp tåler godt den vekten muskulaturen din klarer å løfte. Det er likevel energikrevende å løfte og bære tunge gjenstander, og det som er lett for en, kan oppleves tungt for en annen. For å jobbe effektivt over tid er det lurt gjøre belastningen minst mulig.

 • Løft og bær slik det er naturlig for deg.
 • Reduser kraftbehovet ved å løfte så nære kroppen som mulig.
 • Prøv å begrense løft i fremoverbøyd stilling med samtidig vridning av ryggen.
 • Du har sterke muskler i beina. Bruk dem når du løfter tungt.
 • Fordel tung eller uhåndterlig belastning på flere muskler eller flere folk. Å fordele vekten på to armer kan gjøre det lettere å bære i en mer naturlig stilling
 • Sørg for å stå støtt, og at bæreavstanden er kort, jevn og fri for hindringer.
 • Bruk tilgjengelige hjelpemidler. En tralle, rullebord eller truck er gode alternativer til bæring.
 • Be om hjelp.

Har du i tillegg planlagt godt har du allerede redusert behovet for å bære over lengre distanse ved å få transportert materialene eller utstyret nært der du skal bruke det. Husk at å bære i trapp øker belastningen betydelig.

Arbeid med mye bæring 

Av og til inneholder arbeidsdagen mye bæring. Ofte bæres grus i bøtter, gjerne på ulendt og bratt underlag. Det er lurt å planlegge arbeidet, både for å ivareta sikkerhet, men også for å arbeide så energiøkonomisk som mulig. 

 • Samarbeid med maskinfører for å redusere behovet for løfting og bæring. Få materialer så nært arbeidsstedet som mulig. På store salver kan for eksempel maskinføreren redusere behovet for bæring ved å fordele grusen i mindre hauger utover området med ladehull. 
 • Vurder om det er mest hensiktsmessig for deg å bære litt lettere og heller gå flere turer.
 • Det er ikke skadelig å bære med bøyd rygg, men å bære i en oppreist stilling krever mindre muskelkraft og oppleves ofte mer behagelig. Samtidig reduserer du den statiske belastningen på ryggmuskulatur. 
 • Å fordele vekten på to armer kan gjøre det lettere å bære i en naturlig stilling
 • Prøv å lag transportveien så trygg og lettvint som mulig. Hvis du er redd for å snuble eller falle ned går du ofte «forknytt» og musklene jobber mer statisk enn de trenger.
 • Bruk enhver mulighet for variasjon og bevegelse. Prøv å gå «løst og ledig», og beveg og strekk leddene innimellom for god blodsirkulasjon og mikropauser for muskulatur. 

Risikovurder løftet

En uventet forskyvning av objektet under manuelt tunge løft vil gi en brå og uventet belastning for kroppen, og kan øke risikoen for skader. Det samme vil kunne skje dersom du snubler eller glir under løftet. Sørg for at du står støtt, og vurder risikoen for at tyngden på lasten kan forskyve seg under løftet. Bruk løftehjelpemidler om dette er en risiko.

Skyve og trekke

Når du skal forflytte tunge materialer eller gjenstander bør du vurdere å skyve eller trekke, i stedet for å løfte. Da jobber du parallelt med tyngdekraften. Gjør friksjonen til underlaget så liten som mulig ved for eksempel å bruke hjul eller annet materiale som sklir lett. Ofte vil det være lettere å trekke, da du får en mer hensiktsmessig vinkel og unngår å skyve gjenstanden ned i underlaget. Helning og tyngdekraft vil også være krefter som spiller inn. Husk SJA!

 • Gjør friksjonen mellom objektet og underlaget så liten som mulig.
 • Utnytt tyngdeoverføring og tyngdekraften.
 • Bruk egen kroppsvekt som hjelp når du skyver/trekker.
 • Utnytt (og vær obs på!) bevegelsesenergien i objektet.
 • Be om hjelp.
 • Bruk hjelpemidler.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere