Funksjonær og kontorarbeid

Å arbeide som funksjonær kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Å gjøre forberedelser

Sikker jobbanalyse (SJA)

Før man skal sette i gang med en arbeidsoppgave er det viktig å planlegge godt hvordan oppgaven skal utføres for å unngå unødig risiko, men også for å gjøre smarte tilpasninger. SJA er en systematisk og trinnvis gjennomgang av en planlagt arbeidsoperasjon. Hensikten er å sette inn tiltak for å fjerne eller kontrollere risikoelementene som identifiseres. Du bør gjøre en SJA om arbeidsoppgaven avviker fra etablerte rutiner og prosedyrer, eller hvis det krever samarbeid mellom flere.

Planlegging

Som kontor og funksjonærarbeider kan arbeidsdagen innebære mange ulike arbeidsoppgaver og arbeidsstillinger. Du kan legge til rette for en variert arbeidsdag ved å planlegge godt i forkant. Noen arbeidsoppgaver innebærer mye ensidig belastning over tid. For eksempel er det å sitte lenge foran datamaskinen en stilling som krever at du planlegger for hvordan du kan gi musklene i skulder og nakke avbrekk ved å variere arbeidsstilling og ta hyppige mikropauser. Noen funksjonærer har også arbeidsoppgaver ute på byggeplassen. Hvis du kan organisere arbeidsdagen slik at du kan veksle mellom å sitte på kontoret og være ute, vil det bidra til en naturlig variasjon og bevegelse.

Involvering og medvirkning

Ved store prosjekter vil mange avgjørelser som påvirker din arbeidshverdag allerede være tatt i prosjekteringsfasen. Når arbeidet allerede er i gang har du mindre muligheter for påvirkning av for eksempel valg av materialer, logistikk og plan for gjennomføring. Det er derfor viktig at du som fagarbeider involverer deg i planleggingen. Har du innspill som kan gjøre arbeidsdagen din bedre eller andre forslag som kan påvirke arbeidsmiljøet og muligheter for god tilrettelegging, kan vernetjenesten eller HMS-personell formidle dette inn i planleggingsfasen.

Hjelpemidler

Bruk hjelpemidlene du har tilgjengelig og om nødvendig be om opplæring. Det kan gjøre at du jobber mer effektivt og sparer deg for energi. Hjelpemidler er designet for å gjøre jobben lettere, som for eksempel å redusere behovet for muskelkraft og gjentagende bevegelser, samt gjøre det mulig å jobbe i en mer naturlig arbeidsstilling. Sørg for at tidsplanen og utforming av arbeidsplassen din sikrer plass til bruk av hjelpemiddelet, og at hjelpemiddelet er tilpasset deg. Gjør du det til en vane å bruke hjelpemidler vil du kunne spare kroppen din for mye belastning. Utvikling av hjelpemidler er i konstant utvikling, og det tilbys stadig nye produkter. Link til ulike hjelpemidler finner du her.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere