Funksjonær og kontorarbeid

For å ha et godt og langt yrkesliv som funksjonær eller kontormedarbeider er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Å gjøre forberedelser

Planlegging

Som kontor- og funksjonærarbeider kan arbeidsdagen innebære mange statiske og ensformige arbeidsoppgaver og arbeidsstillinger. Du kan legge til rette for en variert arbeidsdag ved å planlegge godt i forkant. For eksempel er det å sitte lenge foran datamaskinen en stilling som krever at du planlegger for hvordan du kan gi musklene i skulder og nakke avbrekk ved å variere arbeidsstilling og ta hyppige mikropauser. Noen funksjonærer har også arbeidsoppgaver ute på byggeplassen. Hvis du kan organisere arbeidsdagen slik at du kan veksle mellom å sitte på kontoret og være ute, vil det bidra til en naturlig variasjon og bevegelse.

Involvering og medvirkning

Du har både en rett og en plikt til å medvirke i bedriftens HMS-arbeid. Ofte er det lett å glemme at du som funksjonær- eller kontorarbeider også har krav på at arbeidsplassen er kartlagt og trygg. Selv om du ikke har deltatt i planlegging og utforming av egen arbeidsplass er det likevel viktig at du som fagarbeider involverer deg og kommer med forslag til forbedring av arbeidssted, organisering eller andre ting som kan påvirke arbeidsmiljøet og mulighetene for god tilrettelegging. Bruk vernetjenesten eller HMS-personell formidle dette videre.

Hjelpemidler

Bruk hjelpemidlene du har tilgjengelig og om nødvendig be om opplæring. Det kan gjøre at du jobber mer effektivt og sparer deg for energi og unødvendig statisk belastning. Hjelpemidler er designet for å gjøre jobben lettere, som for eksempel å redusere behovet for muskelkraft og gjentagende bevegelser, samt gjøre det mulig å jobbe i en mer naturlig arbeidsstilling. Lær deg å bruke hjelpemidlene, sørg for at de er tilpasset deg og bruk de aktivt. Utvikling av hjelpemidler er i konstant utvikling, og det tilbys stadig nye produkter. Link til ulike hjelpemidler finner du her.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere