Funksjonær og kontorarbeid

For å ha et godt og langt yrkesliv som funksjonær eller kontormedarbeider er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Arbeidstillinger

Hva er den perfekte sittestillingen? 

Det finnes ingen optimal sittestilling. Det viktigste er at du sitter mest mulig behagelig og varierer stilling med jevne mellomrom. Ofte er vi mer utholdende i stillinger vi er vant med og opplever som behagelige. Den beste sittestillingen er alltid den neste!

Selv om det å sitte ikke er en tung belastning, krever det statisk arbeid av muskulatur i korsrygg. Hvis du har dager med mange timer ved kontorpulten eller mye møtevirksomhet, kan dette skape ubehag i muskulaturen. Oftest er dette ubehaget kortvarig og bedrer seg når du får vært i bevegelse. Det er derfor hensiktsmessig å bevege deg innimellom når du har mulighet. Bare det å endre stilling eller bytte stol vil kunne gi muskulaturen variasjon som den setter pris på gjennom en lang dag. Husk å benytte pausene til å reise deg opp og bevege deg.

Arbeid foran datamaskin

Arbeid foran dataskjerm kan innebære en del statiske og ensidige arbeidsstillinger. Over tid kan dette oppleves krevende for muskulatur i korsrygg, nakke, arm og hånd. Det kan være hensiktsmessig å tilrettelegge og innrette arbeidsplassen slik at du kan møte kroppens behov for variasjon og bevegelse gjennom arbeidsdagen. 

  • Still inn arbeidsbord, stol og dataskjerm slik at den er tilpasset deg og at du kan utføre arbeidet i en posisjon som er naturlig for deg og hvor muskulaturen er mest mulig avspent. Ofte er vi mer utholdende i stillinger vi er vant med og opplever som behagelige. Sett deg inn i innstillingsmulighetene på stol, bord og andre arbeidsverktøy og bruk disse aktivt, og endre gjerne på innstillingene gjennom en lang dag for å skape variasjon.
  • Tenk ut hvordan du kan legge opp arbeidsdagen. Kan du veksle mellom arbeidsoppgaver ved kontorpulten og å ute på byggeplassen, er det en unik mulighet til variasjon og bevegelse.  
  • Forsøk å begrense sammenhengende tidsbruk foran dataskjermen. Hvis du likevel skal tilbringe lenger tid ved datamaskinen bør du ta hyppige mikropauser. Ved å bevege på skuldrene og armene eller reise deg opp med jevne mellomrom bidrar du til å skape variasjon for kroppen. Plasser for eksempel kontormaskiner et stykke unna eller bruk et vannglass istedenfor flaske slik at du oftere må bevege deg.  
  • Veksle mellom å bruke høyre og venstre hånd der det er mulig for å skape variasjon. 
  • Sørg for at du har god og nok belysning, og at du ikke har reflekterende lys fra skjermen som virker sjenerende når du jobber.
  • Ta synsundersøkelse dersom du opplever at dette påvirker arbeidsstillingen din foran skjermen.
  • Test ut ulike hjelpemidler som kan bidra til at du kan arbeide i en mest mulig behagelig stilling. Ta gjerne en titt i vår hjelpemiddeldatabase

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere