Grunnarbeider

For å ha et godt og langt yrkesliv som grunnarbeider er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Ensformig arbeid

Gjentagende bevegelser/statisk arbeid

Muskler, sener og vev er avhengig av god blodforsyning, og trives derfor best når de kan jobbe med mest mulig variasjon. Som grunnarbeider har du et yrke med mulighet for variasjon selv om mange av arbeidsoppgavene dine vil innebære gjentagende bevegelser eller statisk belastning over tid, ofte i arbeidsstillinger som kan oppleves ubehagelige. Det er derfor viktig å skape så mye bevegelse og variasjon du kan slik at muskulaturen kan veksle mellom arbeid og hvile, noe som sikrer god blodgjennomstrømning. Husk hyppige mikropauser og å bevege deg regelmessig.

Variasjon ved lav belastning

Å legge til rette for at kroppen kan jobbe med mest mulig bevegelse gjelder ikke bare ved tung belastning, men også ved arbeid som i utgangspunktet ikke er fysisk tungt. Muskulaturen er ikke beregnet for å jobbe statisk lenge av gangen, og det er derfor viktig med variasjon selv når belastningen er lav. Å jobbe med krafse og rake i grøfter eller å avrette grunnen kan gi mange gjentagende bevegelser med relativt liten belastning. Slik ensidig belastning kan også føre til sliten muskulatur, og prinsippet om variasjon vil være viktig. Vær bevisst på å endre arbeidsstillinger jevnlig, rett deg opp og beveg rygg, hofter, skulder og nakke ofte. Slike små mikropauser for muskulatur sørger for økt blodsirkulasjon, og reduserer risikoen for muskel- og skjelettplager.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere