Grunnarbeider

Å arbeide som grunnarbeider kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Ensformig arbeid

Gjentagende bevegelser/statisk arbeid

Muskler, sener og vev er avhengig av god blodforsyning, og trives derfor best når de kan jobbe med mest mulig variasjon. Som grunnarbeider har du et yrke med mulighet for variasjon selv om mange av arbeidsoppgavene dine vil innebære gjentagende bevegelser eller statisk belastning over tid, ofte i arbeidsstillinger som kan oppleves ubehagelige. Det er derfor viktig å skape så mye bevegelse og variasjon du kan slik at muskulaturen kan veksle mellom arbeid og hvile, noe som sikrer god blodgjennomstrømning. Husk hyppige mikropauser og å bevege deg regelmessig.

Arbeid med spade, krafse og rake

Mye av arbeidet som grunnarbeider gjøres ofte i en fremoverbøyd stilling hvor du samtidig vrir ryggen. Dette fører til økt spenning og gjentagende og statisk belastning for musklene i rygg, skulder og arm. Når musklene står i spenn og du gjør de samme bevegelsene over tid reduseres blodforsyningen, og musklene blir lett «sure». Det er derfor viktig å sørge for variasjon i arbeidsstillinger, bytte grep og å ta hyppige mikropauser hvor du beveger rygg, skuldre og armer for å bidra til god blodsirkulasjon. Har dere mulighet til å rotere på arbeidsoppgavene vil det gi en naturlig variasjon for kroppen. Bruk verktøy som er ment for oppgaven og materialet du skal jobbe med, det bør ha et godt grep og en lengde som gjør det mulig å jobbe i en mest mulig naturlig stilling. Det er svært individuelle forskjeller på hvor godt muskulaturen «tåler» statisk arbeid, og behovet for avbrekk vil derfor være individuelt.

Variasjon ved lav belastning

Å legge til rette for at kroppen kan jobbe med mest mulig bevegelse gjelder ikke bare ved tung belastning, men også ved arbeid som i utgangspunktet ikke er fysisk tungt. Muskulaturen er ikke beregnet for å jobbe statisk lenge av gangen, og det er derfor viktig med variasjon selv når belastningen er lav. Å jobbe med krafse og rake i grøfter eller å avrette grunnen kan gi mange gjentagende bevegelser med relativt liten belastning. Slik ensidig belastning kan også føre til sliten muskulatur, og prinsippet om variasjon vil være viktig. Vær bevisst på å endre arbeidsstillinger jevnlig, rett deg opp og beveg rygg, hofter, skulder og nakke ofte. Slike små mikropauser for muskulatur sørger for økt blodsirkulasjon, og reduserer risikoen for muskel- og skjelettplager.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere