Grunnarbeider

Å arbeide som grunnarbeider kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Fysisk belastning

Fysisk belastning

Å jobbe som grunnarbeider er en fysisk krevende jobb. Det er mye manuelt arbeid som ofte kan innebære tung belastning. Muskler, sener og skjelettet er sterke strukturer, og belastning er med på å vedlikeholde strukturene. Det er likevel energikrevende for kroppen å jobbe tungt over tid. Det er også viktig å huske på at du som grunnarbeider kan ha arbeidsoppgaver som hver for seg ikke nødvendigvis betraktes som tunge, men som til sammen og gjentatt over tid kan gi stor totalbelastning på kroppen. Selv om du jobber med materialer og utstyr som ikke veier så mye, vil den totale mengden gi stor belastning på muskulaturen i løpet av en dag. Jobb derfor mest mulig smart og energiøkonomisk gjennom arbeidsdagen.

Hvordan jobbe smart ved tungt fysisk arbeid

Skal du jobbe med fysisk tunge arbeidsoppgaver over lengre tid er det viktig å planlegge og legge til rette for: 

  • å bruke kroppen i en naturlig stilling. Ofte er vi mer utholdende i stillinger vi er vant med og opplever som behagelige. Det er likevel lurt å variere mellom ulike stillinger
  • pauser eller å legge inn andre arbeidsoppgaver innimellom som gir jevnlig avbrekk for muskulaturen som jobber tungt
  • å bruke tilgjengelige hjelpemidler som kan avlaste kroppen og gjøre arbeidet mindre energikrevende. Å benytte en kabelavruller eller bruke gravemaskinen til å dra ut kabler eller forflytte rør, vil redusere behovet for muskelkraft. 
  • plassering av materialer og utstyr slik at du ikke behøver å bære eller manuelt forflytte lengre enn nødvendig, og at de ligger i den rekkefølgen du skal bruke dem. Sørg for en ryddig arbeidsplass for å ha plass til å bevege deg.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere