Maskinfører

Å arbeide som maskinfører kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Vibrasjon

Helkroppsvibrasjoner 

Helkroppsvibrasjoner er mekaniske vibrasjoner som overføres til hele kroppen fra kjøretøy, underlag eller maskiner. Som maskinfører er det viktig å sette seg inn i hvor mye helkroppsvibrasjoner du utsettes for i løpet av arbeidsdagen. Helkroppsvibrasjoner over lang tid kan settes i sammenheng med korsryggsmerter, men det er mye du kan gjøre for å redusere risikoen. Det er utarbeidet anbefalinger og grenseverdier for vibrasjonseksponering. Du kan utføre en risikovurdering ved å bruke vibrasjonskalkulatoren som du finner her.

Redusere helkroppsvibrasjoner

Det er lurt å redusere helkroppsvibrasjoner i den grad det er mulig. De fleste maskiner er i dag konstruert for å dempe vibrasjonene som overføres til fører, det kan likevel være lurt å ta noen forhåndsregler. Dette kan for eksempel være variasjon i arbeidsoppgaver, eller å ta regelmessige pauser hvor du går ut av kjøretøyet. Å tilpasse hjul, dekk og dekktrykk til underlaget, sørge for jevnt kjøreunderlag om mulig og holde en lav kjørehastighet vil redusere vibrasjoner som overføres til kroppen. Benytt førerhus/stol med vibrasjonsdemping, still inn stolen til din egen vekt og kroppsstørrelse og benytt støttebein der det er tilgjengelig. Sørg også for godt vedlikehold av maskiner og kjøretøy.

Legg forholdene til rette

Det er utarbeidet grenseverdier for vibrasjonseksponering. Se vår vibrasjonskalkulator her. Hvordan vi tolererer vibrasjoner vil også påvirkes av individuelle faktorer, og det er viktig at du er oppmerksom på egne grenser og hva som fungerer for deg. Generelt kan vi si at det er lurt å legge forholdene til rette for å redusere eksponering og opprettholde god blodsirkulasjon:

  • Vær bevisst ved innkjøp og valg av utstyr – benytt det med lavest vibrasjonsnivå og best vibrasjonsdemping
  • Sørg for korrekt innstilling av setet og sitt i en naturlig, avspent stilling
  • Tilpass hjul, dekk og dekktrykk til underlaget.
  • Vurder å jevne ut underlaget om mulig og tilpass hastigheten til underlaget du kjører på
  • Begrens eksponeringstiden – ta pauser, bytt på stillinger, personell og arbeidsoppgaver om mulig
  • Sørg for å ikke fryse – husk varme klær!
  • Sørg for godt vedlikehold av utstyr
  • Husk at røyk og snus kan øke risikoen ved å redusere blodsirkulasjonen ytterligere
  • Reduser støy og andre stressende elementer i arbeidsmiljøet

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere