Riggarbeider

Å arbeide som riggarbeider kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Fysisk belastning

Fysisk belastning

Å være riggarbeider er en fysisk krevende jobb. Det er mye manuelt arbeid som ofte kan innebære tung belastning. Muskler, sener og skjelettet er sterke strukturer, og belastning er med på å vedlikeholde strukturene. Det er likevel energikrevende for kroppen å jobbe tungt over tid. Det er også viktig å huske på at du som riggarbeider kan ha arbeidsoppgaver som hver for seg ikke nødvendigvis betraktes som tunge, men som til sammen og gjentatt over tid kan gi stor totalbelastning på kroppen, eksempelvis forflytning av utstyr og materialer,  håndtering av områdesikring (byggegjerder, sperremateriell) og oppheng av provisorisk strøm.

Hvordan jobbe smart ved tungt fysisk arbeid

Skal du jobbe med fysisk tunge arbeidsoppgaver over lengre tid er det viktig å planlegge og legge til rette for: 

  • å bruke kroppen i en naturlig stilling. Ofte er vi mer utholdende i stillinger vi er vant med og opplever som behagelige. Vi er for eksempel sterkere med hendene inntil kroppen, enn lengre ute. Det er likevel lurt å variere mellom ulike stillinger
  • pauser eller å legge inn andre arbeidsoppgaver innimellom som gir jevnlig avbrekk for muskulaturen som jobber tungt
  • å bruke tilgjengelige hjelpemidler som kan avlaste kroppen og gjøre arbeidet mindre energikrevende. Eksempelvis vil hjelpemidler som forenkler transport og løfting av materialer være effektivt og redusere risiko for muskel/skjelett plager.
  • plassering av materialer og utstyr slik at du ikke behøver å bære eller manuelt forflytte lengre enn nødvendig, og at de ligger i den rekkefølgen de skal brukes. Sørg også for en ryddig arbeidsplass for å ha plass til å bevege deg. 
  • God logistikkplanlegging er vesentlig for å unngå å måtte flytte unødig på materialer og utstyr, derfor skal du tidligst mulig tilby deg å delta i planleggingen av logistikken på prosjektet. 

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere