Riggarbeider

For å ha et godt og langt yrkesliv som riggarbeider er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Fysisk belastning

Å være riggarbeider er en fysisk krevende jobb. Å håndtere materialer som finer, gips, bjelker og armering innebærer at du må løfte tungt, enten i enkeltløft og/eller som samlet vekt i løpet av en arbeidsdag. Dette krever mye muskelkraft, og god planlegging er viktig for å gjøre arbeidet lettest mulig, og gi mest mulig rom for variasjon for muskulaturen som brukes. Husk at forflytning av utstyr og materialer,  håndtering av områdesikring og oppheng av provisorisk strøm ikke nødvendigvis er tungt hver for seg, men kan til sammen og gjentatt over tid gi stor totalbelastning på kroppen.

  • Sørg for fri atkomst og ryddige arbeidsforhold for å kunne bevege deg fritt og unngå ulykker.
  • Plasser materialer og utstyr nærmest mulig og i riktig rekkefølge slik at du ikke behøver å bære eller manuelt forflytte lengre enn nødvendig.
  • Forsøk å legge opp arbeidsdagen slik at du (og eventuelt kollegaer) kan veksle mellom ulike arbeidsoppgaver. Gi muskulaturen jevnlig avbrekk og små pauser.
  • Når du jobber er det lurt å gjøre det i en stilling som er naturlig for deg. Jobber du nær kroppen, fordeler belastningen på flere muskler eller får hjelp av en kollega blir behovet for muskelkraft mindre og du jobber mer energiøkonomisk.
  • Ofte er vi mer utholdende i stillinger vi er vant med og opplever som behagelige. Det er likevel viktig å variere mellom ulike stillinger.
  • Om du må jobbe i statiske arbeidsstillinger bør du være bevisst på å ta hyppige mikropauser hvor du strekker ut og beveger kroppen. Dette sørger for økt blodforsyning til muskler og ledd.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere