Riggarbeider

Å arbeide som riggarbeider kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Løfte og bære

Løfte og bære

Kroppens strukturer er bygget for å tåle belastning, og en frisk kropp tåler godt den vekten muskulaturen din klarer å løfte. Det er likevel energikrevende å løfte og bære tunge gjenstander, og for å jobbe effektivt over tid er det lurt gjøre belastningen minst mulig. Dette gjør du blant annet ved å løfte gjenstanden nær kroppen, med kortest mulig vektarm, for ikke å bruke mer kraft enn nødvendig, eller bruke hjelpemidler som gir deg bedre grep på gjenstanden du skal løfte. Det er også en fordel å begrense løft i fremoverbøyd stilling med samtidig vridning av ryggen. Er gjenstanden tung eller uhåndterlig, eller du skal løfte og bære store mengder, kan det være fornuftig å være flere, fordele belastningen og bruke tilgjengelige løftehjelpemidler. En platetralle («Arvidtralle») med hjul er et godt alternativ til å bære plater. Har du i tillegg planlagt godt har du kanskje allerede redusert behovet for å bære over lengre distanse ved å få transportert materialene eller utstyret nært der du/andre skal bruke det.

Å jobbe med tunge materialer

En riggarbeiders hovedoppgave er ofte å tilrettelegge for andres arbeid. Dette innebærer blant annet å få på plass bygningsmaterialet. Å håndtere materialer som finer, gips, bjelker og armering innebærer ofte at du må løfte tungt, enten i enkeltløft og/eller som samlet vekt i løpet av en arbeidsdag.  God planlegging er viktig for å gjøre arbeidet lettest mulig, og gi mest mulig rom for variasjon for muskulaturen som brukes. 

  • Sørg for fri atkomst og ryddige arbeidsforhold for å unngå ulykker.
  • Forsøk å legge opp arbeidsdagen slik at du (og eventuelt kollegaer) kan veksle mellom ulike arbeidsoppgaver. 
  • Å løfte for eksempel mange store eller tunge plater krever mye av muskulaturen. Planlegg for å redusere løft og bæring. Aktuelle hjelpemidler som bør vurderes i planleggingsarbeidet kan være platevogn, kran, lift, byggeheis, rullestilas etc. Ved å vurdere behovet for hjelpemidler tidlig sikrer man at de er på plass til rett tid og at forutsetningene for å bruke dem er til stede. Ulike hjelpemidler kan du lese mer om her 
  • Når du løfter og bærer er det lurt å gjøre det i en stilling som er naturlig for deg. Løfter du nært kroppen, fordeler belastningen på flere muskler eller får hjelp av en kollega, blir behovet for muskelkraft mindre og du jobber mer energiøkonomisk.
  • Om du må jobbe i knestående er det lurt å bruke kneputer for å redusere trykket på strukturer i kneet. Det er også fornuftig å ta hyppige mikropauser hvor du strekker ut og beveger beina. Dette sørger for økt blodforsyning til muskler og ledd.  

Vurder løftet

En uventet forskyvning av last under manuelt tunge løft vil gi en brå og uventet belastning for kroppen, og kan øke risikoen for muskel- og skjelettplager. Det samme vil kunne skje dersom du snubler eller glir under løftet. Sørg derfor for å stå støtt, samt vurder risikoen for at tyngden på lasten kan forskyve seg under løftet. Dersom dette er en risiko bør du benytte løftehjelpemidler.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere