Riggarbeider

Å arbeide som riggarbeider kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Vibrasjoner

Arm- og håndvibrasjoner 

Arm- og håndvibrasjoner forårsakes av mekaniske vibrasjoner som overføres fra arbeidsutstyr til hendene og armene, for eksempel ved bruk av piggmaskin, bajonettsag eller betongbor. Dette kan påvirke blodforsyningen og gi forbigående plager som nummenhet og nedsatt følelse, noe som kan gjøre det vanskelig å utføre presisjonsarbeid. Vibrasjoner over tid kan på sikt skade blodårer og nerver i hendene og gi permanent skade. Dette kan oppleves som mer vedvarende nummenhet og nedsatt følelse i fingrene. Det er viktig å ha en bevissthet omkring tiltaks- og grenseverdier og hvor lenge et verktøy kan/bør brukes i løpet av en 8 timers arbeidsdag. For å forebygge er det viktig med hyppige avbrekk der du beveger på hender og fingre. Kulde vil redusere blodforsyningen ytterligere. Sørg derfor for å kle deg så du ikke fryser når du jobber med verktøy som fører til vibrasjoner.

Reduser vibrasjonseksponering

Det er utarbeidet anbefalinger og grenseverdier for vibrasjonseksponering. Dersom det er mulig, er det lurt å velge det verktøyet med lavest vibrasjonsnivå eller finne alternative arbeidsmetoder/løsninger. Godt vedlikehold og utstyr av god kvalitet vil ha betydning for vibrasjonsstyrken. Hvilke materiale du jobber med, hvor tungt verktøyet er, og hvor mye gripekraft som kreves for å holde det vil også påvirke hvor mye vibrasjon som overføres til armen. Vær oppmerksom på at et lettere verktøy kan vibrere mer på grunn av mindre masse. Du kan utføre en risikovurdering ved å bruke vibrasjonskalkulatoren som du finner her. Husk at variasjon i arbeidsoppgaver, sette av tid til pauser og egnet verneutstyr vil kunne virke forebyggende.

Legg forholdene til rette

Som nevnt er det utarbeidet grenseverdier for vibrasjonseksponering. Se vår vibrasjonskalkulator her. Hvordan vi tolererer vibrasjoner vil også påvirkes av individuelle faktorer, og det er viktig at du er oppmerksom på egne grenser og hva som fungerer for deg. Generelt kan vi si at det er lurt å legge forholdene til rette for å opprettholde god blodsirkulasjon:

  • Sørg for god arbeidsteknikk/arbeidsstilling og etterspør opplæring ved behov
  • Vær bevisst ved innkjøp og valg av utstyr – benytt det med lavest vibrasjonsnivå
  • Varier mellom høyre og venstre hånd 
  • Unngå å bruke mye kraft – la verktøyet gjøre jobben for deg
  • Følg med på din daglige vibrasjonsbelastning
  • Jobb med varme og tørre hender, bruk arbeidshansker. 
  • Unngå kalde håndtak.
  • Ta godt vare på utstyret
  • Stump røyken (røyking og snus reduserer blodsirkulasjon og øker der ved risikoen for hånd-arm vibrasjoner)

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere