Rørlegger

Å arbeide som rørlegger kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Løfte og bære

Kroppens strukturer er bygget for å tåle belastning, og en frisk kropp tåler godt den vekten muskulaturen din klarer å løfte. Det er likevel energikrevende å løfte og bære tunge gjenstander, og for å jobbe effektivt over tid er det lurt gjøre belastningen minst mulig. Dette gjør du blant annet ved å løfte gjenstanden nær kroppen, med kortest mulig vektarm, for ikke å bruke mer kraft enn nødvendig og bruke hjelpemidler som gir deg bedre grep på gjenstanden du skal løfte. Det er også en fordel å begrense løft i fremoverbøyd stilling med samtidig vridning av ryggen. Er gjenstanden tung, eller du skal løfte og bære store mengder, kan det være fornuftig å være flere, fordele belastningen og bruke tilgjengelige løftehjelpemidler. En sekketralle er et godt alternativ til å bære. Har du i tillegg planlagt godt har du kanskje allerede redusert behovet for å bære over lengre distanse ved å få transportert materialene eller utstyret nært der du skal bruke det. 

Å montere varmtvannstank

Å montere en varmtvannstank innebærer ofte at du må løfte tungt, oftest da i et lite trangt rom med begrensede variasjonsmuligheter. God planlegging er viktig for å gi mest mulig rom for variasjon og unngå at muskulaturen jobber statisk over lang tid. 

  • Sørg for fri adkomst og ryddige arbeidsforhold for å unngå ulykker.
  • Forsøk å legge opp arbeidsdagen slik at du kan veksle mellom ulike arbeidsoppgaver. 
  • Å håndtere en varmtvannstank krever mye av muskulaturen. Planlegg for å redusere løft og bæring ved å benytte løftehjelpemidler dersom det er plass til det. 
  • Om du må løfte og bære, gjør det i en stilling som er naturlig for deg. Kan du fordele belastningen på flere muskler eller få hjelp av en kollega, blir behovet for muskelkraft mindre og du jobber mer energiøkonomisk.
  • Om du må jobbe i knestående er det lurt å bruke kneputer for å redusere trykket på strukturer i kneet. Det er også fornuftig å ta hyppige mikropauser hvor du strekker ut og beveger beina. Dette sørger for økt blodforsyning til muskler og ledd.  
  • Hvis monteringen innebærer ugunstige arbeidsstillinger er det lurt å ta jevnlige pauser hvor du for eksempel strekker på ryggen eller rister på armene, for å begrense ubehaget ved at muskulaturen jobber statisk lenge av gangen.

Vurder løftet

En uventet forskyvning av last under manuelt tunge løft vil gi en brå og uventet belastning for kroppen, og kan øke risikoen for muskel- og skjelettplager. Det samme vil kunne skje dersom du snubler eller glir under løftet. Sørg derfor for å stå støtt, samt vurder risikoen for at tyngden på lasten kan forskyve seg under løftet. Dersom dette er en risiko bør du benytte løftehjelpemidler.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere