Skogrydder

For å ha et godt og langt yrkesliv som skogrydder er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Ensformig arbeid

Gjentagende bevegelser/statisk arbeid

Muskler, sener og vev er avhengig av god blodforsyning, og trives derfor best når de kan jobbe med mest mulig variasjon. Som skogrydder vil mange av arbeidsoppgavene dine være gjentagende bevegelser eller statisk belastning over tid, som for eksempel når du kjører skogsmaskin, eller du går med motorsag eller ryddesag. Når du jobber over skulderhøyde for å klippe hekk, vil det være en økt spenning i musklene i nakke, skulder, arm og hånd. Dette gir redusert blodforsyningen, og kan etter kort tid gi vonde muskler. Det er derfor viktig å sørge for variasjon i arbeidsstillinger, og ta hyppige mikropauser, der du beveger armene og skuldrene for å bidra til god blodsirkulasjon. Husk å slippe hekksaksa og bevege fingrene også. Det er individuelt hvor godt muskulaturen «tåler» statisk arbeid, og behovet for avbrekk vil derfor være ulikt. 

Å skape variasjon i førerhuset

Å jobbe som maskinfører innebærer mye stillesitting, økt spenning og statisk belastning for musklene i rygg, skulder og arm. Statisk arbeid for muskler reduserer blodforsyningen, og musklene blir lett «sure». Det er viktig å stille inn sete og armlener så du kan sitte i en naturlig, avspent stilling, men det er enda viktigere å sørge for variasjon i arbeidsstillinger, og å ta hyppige mikropauser. Å gripe de mulighetene du har til en kort strekk av alle kroppens ledd er en god måte å forebygge vonde muskler og ledd på. Kanskje kan du legge inn smøring av krana midt på dagen, i stedet for på slutten? Førerhusets innstillingsmuligheter kan brukes aktivt gjennom arbeidsdagen for å variere på trykkpunkter og belastning. Det er individuelle hvor godt muskulaturen «tåler» statisk arbeid, og behovet for avbrekk vil derfor være ulikt.

Variasjon ved lav belastning

Skogsmaskinførere jobber ofte med spaker og knapper som gir lav, men langvarig belastning på muskulaturen i hender og underarmer. Muskulaturen er ikke beregnet for å jobbe statisk lenge av gangen, og det er derfor viktig med variasjon selv når belastningen er lav. Sørg for at underarm og håndledd hviler på underlaget, slik at du ikke må bruke muskelkraft for å holde de oppe. Spaker og knapper skal kunne betjenes med en naturlig, avspent stilling. Det er også viktig å ta hyppige, regelmessige avbrekk hvor du beveger og strekker ut armer, håndledd og hender. Vær bevisst på å endre arbeidsstillinger jevnlig, bruk speil så mye som mulig, utnytt innstillingsmulighetene i førerhuset og se fremover/rett deg opp så fort du har mulighet. Gå ut av maskin for å bevege deg så ofte du kan. Slike små mikropauser for muskulatur sørger for økt blodsirkulasjon, og reduserer risikoen for muskel- og skjelettplager.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere