Stillasmontør

For å ha et godt og langt yrkesliv som stillasmontør er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Fysisk belastning

Å jobbe fysisk tungt

Å jobbe som stillasmontør er en fysisk krevende jobb. Forflytning og håndtering av tunge deler og materialer krever mye muskelkraft, og god planlegging er viktig for å gjøre arbeidet lettest mulig, og gi mest mulig rom for variasjon for muskulaturen som brukes.

  • Sørg for fri atkomst og ryddige arbeidsforhold for å kunne bevege deg fritt og unngå ulykker.
  • Plasser materialer og utstyr nærmest mulig og i riktig rekkefølge slik at du ikke behøver å bære eller manuelt forflytte lengre enn nødvendig.
  • Forsøk å legge opp arbeidsdagen slik at du (og eventuelt kollegaer) kan veksle mellom ulike arbeidsoppgaver. Gi muskulaturen jevnlig avbrekk og små pauser.
  • Når du jobber er det lurt å gjøre det i en stilling som er naturlig for deg. Jobber du nær kroppen, fordeler belastningen på flere muskler eller får hjelp av en kollega blir behovet for muskelkraft mindre og du jobber mer energiøkonomisk.
  • Ofte er vi mer utholdende i stillinger vi er vant med og opplever som behagelige. Det er likevel viktig å variere mellom ulike stillinger.
  • Om du jobber mye i leddenes ytterstilling, for eksempel med løft av deler over skulderhøyde, bør du være bevisst på å rullere på arbeidsoppgaver, samt å ta hyppige mikropauser hvor du beveger og strekker på armer og skuldre. Dette sørger for økt blodforsyning til muskler og ledd.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere