Tømrer

For å ha et godt og langt yrkesliv som tømrer er det viktig at både du og arbeidsgiver tar noen forhåndsregler og jobber smart.

Fysisk belastning

Å jobbe fysisk tungt

Som tømrer har du en fysisk krevende jobb. Arbeidsoppgaver som å sette opp reisverk og kle vegger eller tak krever mye muskelkraft, samtidig med at materialer kan være store og vanskelige å håndtere. God planlegging er viktig for å gjøre arbeidet lettest mulig, og gi mest mulig rom for variasjon for muskulaturen som brukes.

  • Sørg for fri atkomst og ryddige arbeidsforhold for å kunne bevege deg fritt og unngå ulykker.
  • Plasser materialer og utstyr nærmest mulig og i riktig rekkefølge slik at du ikke behøver å bære eller manuelt forflytte lengre enn nødvendig.
  • Vurder om det er mulig å bruke mindre, lettere eller mer håndterlige materialer.
  • Forsøk å legge opp arbeidsdagen slik at du (og eventuelt kollegaer) kan veksle mellom ulike arbeidsoppgaver. Gi muskulaturen jevnlig avbrekk og små pauser.
  • Når du jobber er det lurt å gjøre det i en stilling som er naturlig for deg. Jobber du nær kroppen, fordeler belastningen på flere muskler eller får hjelp av en kollega blir behovet for muskelkraft mindre og du jobber mer energiøkonomisk.
  • Ofte er vi mer utholdende i stillinger vi er vant med og opplever som behagelige. Det er likevel viktig å variere mellom ulike stillinger.
  • Om du må jobbe i knestående bør du bruke kneputer for å redusere trykket på strukturer i kneet. Arbeid over skulderhøyde krever at du senker armene regelmessig. Ta hyppige mikropauser hvor du strekker ut og beveger kroppen. Dette sørger for økt blodforsyning til muskler og ledd.

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere