Tømrer

Å arbeide som tømrer kan være belastende for kroppen om man ikke tar noen forhåndsregler.

Løfte og bære

Løfte og bære

Kroppens strukturer er bygget for å tåle belastning, og en frisk kropp tåler godt den vekten muskulaturen din klarer å løfte. Det er likevel energikrevende å løfte og bære tunge gjenstander, og for å jobbe effektivt over tid er det lurt gjøre belastningen minst mulig. Dette gjør du blant annet ved å løfte gjenstanden nær kroppen, med kortest mulig vektarm, for ikke å bruke mer kraft enn nødvendig. Det er også en fordel å begrense løft i fremoverbøyd stilling med samtidig vridning av ryggen. Er gjenstanden tung eller uhåndterlig, eller du skal løfte og bære store mengder, kan det være fornuftig å være flere, fordele belastningen og bruke tilgjengelige løftehjelpemidler. En tralle med hjul er et godt alternativ til å bære. Har du i tillegg planlagt godt har du kanskje allerede redusert behovet for å bære over lengre distanse ved å få transportert materialene eller utstyret nært der du skal bruke det.

Vurder løftet

En uventet forskyvning av last under manuelt tunge løft vil gi en brå og uventet belastning for kroppen, og kan øke risikoen for muskel- og skjelettplager. Det samme vil kunne skje dersom du snubler eller glir under løftet. Sørg derfor for å stå støtt, samt vurdere risikoen for at tyngden på lasten kan forskyve seg under løftet. Dersom dette er en risiko bør du benytte løftehjelpemidler.

Arbeid med gipsplater

Å arbeide med gipsplater er fysisk krevende. God planlegging er viktig.   

  • Plasser materialer og elementer så nært arbeidsstedet som mulig, og i rekkefølgen du skal bruke de. Sørg for plass til å bevege deg og til bruk av hjelpemidler. 
  • Å arbeide med gipsplater krever mye av muskulatur i rygg, skuldre og hender. Ofte er gipsplatene store og det kan være vanskelig å finne gode arbeidsstillinger. Noen foretrekker å bære platene alene, men det krever mindre energi å være to. Prøv deg frem for å se hva som fungerer best for deg.  
  • Å montere platene i taket gir mye statisk jobb for nakke og skulder. Forsøk å begrense tiden du jobber i slike arbeidsstillinger eller legg opp til variasjon ved å flette inn andre arbeidsoppgaver i løpet av dagen. Er ikke dette mulig bør du være nøye på å skape avbrekk i muskulaturen ved å ta mikropauser og bevege på armene så ofte du kan. 
  • Vurder å bruke mindre gipsplater når det er mulig. Mindre gipsplater er lettere å håndtere og reduserer kraftbruk per plate.  

Bruk av riktige hjelpemidler kan redusere unødvendig bæring og holding, og du kan fokusere på monteringen.

 

Link til hjelpemiddeldatabasen

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere