LØFTER DU RIKTIG?

Life Improvement | 28. oktober 2022

Opp igjennom livet har du sikkert fått beskjed om at du må løfte riktig? Kanskje har du til og med gått på kurs for å lære den optimale og mest riktige måten å løfte på? Men finnes det egentlig en fasit på hvordan vi bør løfte? Og hva hvis jeg sier at å løfte «riktig» i mange tilfeller kan være mer energikrevende enn å løfte «feil»?

Hva du tenker om løfting er viktig

Forskning fastslår at veldig mange tror at det er farlig å løfte med bøyd rygg og at det kan føre til skade. Sjansen er stor for at du både har hørt det selv, og kanskje også i god tro har gitt den informasjonen videre. Sannheten er at vi ikke har noen vitenskapelig bevis for å si at det er farlig å løfte med bøyd rygg. At vi har en oppfatning om at ryggen er en svak og skjør struktur, vil påvirke både effektiviteten i arbeidsdagen – og hvordan vi reagerer og handler når vi skal løfte eller får vondt i ryggen.

 

Å løfte med beina krever mye energi

Tidligere studier har vist at skogsarbeidere som er påpasselige med å bøye knærne og ta med beina i ethvert løft, bruker vesentlig mer energi enn de som løfter med ryggen. Skogsarbeiderne opplevde det i mange tilfeller som mer hensiktsmessig og energiøkonomisk å løfte med bøyd rygg.

Når man sammenfatter forskningen ser man at opplæring i riktig løfteteknikk ikke forebygger ryggsmerter. Arbeidstakere som løfter «riktig», har like mye vondt i ryggen som de som løfter «feil». Det er derfor på tide å blåse liv i debatten om hvor hensiktsmessig de tradisjonelle ergonomiske rådene om løfting egentlig er.

 

Trygt å løfte med ryggen

Mange av de ergonomiske løfterådene er basert på forskning som viste at trykket i skivene i ryggraden økte ved fremoverbøyning. Dermed konkluderte man med økt risiko for skade på skiver og strukturer dersom man løftet med bøyd rygg. Nyere forskning viser imidlertid at kroppen fint tåler trykkøkningen som skjer når vi bøyer oss frem. Det viser seg at kroppen automatisk fordeler belastningen på strukturene og trykket i skivene slik at det tilpasser seg til bevegelsene dine. En frisk rygg er sterk og tåler derfor fint den belastningen som musklene dine klarer å løfte.

 

Løft slik du opplever naturlig

Vi er alle ulike med ulike forutsetninger for å løfte. Det handler blant annet om fysisk styrke, høyde, hvor løftet skal utføres og lengde på armer og ben. Det mest hensiktsmessige er kanskje å tilpasse måten vi løfter på automatisk. Har du for eksempel sett et barn hente en lekebil ut av lekekassa? Med bøyd rygg og bleierompa i været løfter hun triumferende lekebilen. Blid og fornøyd! Dersom hun derimot skal prøve å løfte på hele kassa med leker, så vil hun ofte først prøve samme teknikk – men dersom kassa er for tung for musklene i ryggen alene, vil hun automatisk bøye knærne og ta med beina i løftet. Og dette til tross for at hun aldri har lært om riktig løfteteknikk – hun løser det på sin måte og gjør det hun opplever naturlig!

 

Så hva skal vi tro på?

Det finnes ingen optimal løfteteknikk. Hva som er hensiktsmessig kommer an på situasjonen man er i, og de forutsetningen som ligger til grunn. Ryggen og kroppen vår tåler – og trenger – både belastning og hvile. Jo mer variert den belastes, jo sterkere blir den!

Det handler altså om å løfte slik det oppleves naturlig for akkurat deg. Vær trygg på at ryggen er sterk, og tenk variasjon og energiøkonomi i en travel arbeidshverdag. Da legger du et godt grunnlag for en lang og god yrkeskarriere.

 

 

Litteratur:

Caneiro*, Peter O’Sullivan, Ottmar V. Lipp, Lara Mitchinson, Nicolai Oeveraas, Priyanka Bhalvani, Richard Abrugiato, Sean Thorkildsen and Anne Smith: Evaluation of implicit associations between back posture and safety of bending and liftingin people without pain. https://doi.org/10.1515/sjpain-2018-0056

Jens Ivar Brox* (Editorial comment) Lifting with straight legs and bent spine is not bad for your back. https://doi.org/10.1515/sjpain-2018-0302

Hagen KB, Harms-Ringdahl K. Ratings of perceived thigh and back exertion in forest workers during repetitive lifting using squat and stoop techniques. Spine 1994;19:2511–7.

Kanskje du også er interessert i

Life Improvement | 1 uke siden

Vi må forebygge skader!

Bygge- og anleggsvirksomheter er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet. Tall fra den årlige rapporten fra Arbeidstilsynet og State...

Les mer Pil
Bygg Rygg logo med BNL og IA

Life Improvement | 26. september 2022

ByggRygg – et konkret verktøy for å jobbe med arbeidsmiljø

60 % av sykefraværet i norske bedrifter skyldes muskel- og skjelettplager og psykiske plager. En stor del av dette fraværet kunne vært unngått gjennom foreby...

Les mer Pil
Mann på kontor

Life Improvement | 26. august 2022

Hvordan få bedre effekt av tiltak dere setter i gang?

Har du opplevd å sette i gang gode og effektive tiltak eller endringer i arbeidsmiljøet, men så viser det seg at det ikke går helt slik du hadde tenkt? At de...

Les mer Pil

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere