Sett fokus på arbeidsmiljøet

Life Improvement | 28. april 2023

Hver dag dør flere tusen mennesker av yrkesrelaterte skader rundt om i verden. FN har dedikert 28. april til dagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, også kalt den internasjonale arbeidsmiljødagen.

Alle fortjener et trygt, sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø.
FNs 8. bærekraftsmål handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Dette får vi kun til dersom de ansattes arbeidsforhold tas på alvor.

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen markeres hvert år av FNs internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) for å understreke viktigheten av forebygging av ulykker og sykdommer på arbeidsplassen. Årets tema handler om arbeidstakers fundamentale rett til et trygt og sunt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. De jobber for å nå målet om anstendig arbeid for alle gjennom fire hovedområder:

1. Arbeidstakerrettigheter
– fremme og iverksette internasjonale arbeidsstandarder og grunnleggende arbeidstakerrettigheter gjennom ILOs kjernekonvensjoner.

2. Sysselsetting
– å skape muligheter for full sysselsetting slik at alle kvinner og menn kan få anstendig arbeid, som kan gi levebrød, kompetanse og mulighet for investeringer og entreprenørskap.

3. Sosial beskyttelse
– å utvide adgangen til, og effekten av, sosial beskyttelse.

4. Sosial dialog
– å fremme sosial dialog og samarbeid mellom uavhengig fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og myndigheter.

Det systematiske HMS-arbeidet i bedriftene er viktig for å få til et trygt og godt arbeidsmiljø og for å skape en best mulig arbeidsplass for alle ansatte. Ved å jobbe systematisk og legge til rette for hvordan arbeidet utføres bidrar dere til at arbeidshverdagen blir litt bedre for hver dag.
Forebyggende arbeidsmiljøarbeid innebærer kartlegging av arbeidsmiljøet, vurdering av risikoforhold og hvilke forebyggende tiltak som må iverksettes for å forhindre at arbeidsrelatert sykdom eller skade oppstår. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, men for å få til dette er det viktig å inkludere de ansatte, ha gode samarbeidspartnere å kunne rådføre seg med, samt ha gode kilder til inspirasjon og informasjon. Ergonomiportalen er en av dine støttespillere på veien mot et trygt og sunt arbeidsmiljø for deg og dine medarbeidere.

Kanskje du også er interessert i

Life Improvement | 7. februar 2024

Vibrasjonsdempende teknologi

Vibrasjoner øker risikoen for vedvarende skader hos arbeidstakere. Ny teknologi kan redusere ekponeringen fra verktøy med 50-90%.

Les mer Pil
verktøy bor

Life Improvement | 14. mars 2023

Hvordan redusere risiko ved vibrasjoner?

Arbeidstakere som er utsatt for vibrasjoner har en økt risiko for å utvikle plager og skader i muskler, skjelett og nerver. Noen av skadene er irreversible –...

Les mer Pil
Anleggsarbeidere

Life Improvement | 27. januar 2023

Kurs for redusere sykefravær!

Muskel- og skjelettplager er årsak til 50 % av fraværet i bygg- og anleggsnæringen. Forskning er tydelig på at mye av dette fraværet kan forebygges gjennom g...

Les mer Pil

Hjelpemiddelbasen

Søk i alle våre anbefalte hjelpemidler.

Samarbeidspartnere